Zespół d/s Orzekania o stopniu niepełnosprawności

BR@ve*sol!deRS

Temat: ZUS i renty
wymagali. Tylko na poczatku jak renty przyznawal zespol orzekania o niepelnosprawnosci to wlasnie na podstawie orzeczenia o stopniu. Im wiecej czytam na temat przyznawania renty socjalnej tym bardziej sie w tym...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=2196Temat: Stopień niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mam wydane przez POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w Tarnowie-ul.Okrężna 4a tel.(014)626-99-47 ,tylko nie wiem czy Ty Piotrku podlegasz pod Tarnów czy moze Dąbrowe Tarn....
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=488


Temat: Stopień niepełnosprawności
Grupę inwalidzką przyznaje Powiatowy Zespół d/s Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Trzeba od nich wziąść świstek, który wypełnia lekarz i zanieść go z powrotem i czekać, aż wezwą na komisję i dostaje się orzeczenie. ZUS natomiast daje nam renty i orzeka czy nadajesz się do pracy czy muszą dać Ci rentę (z tym gorzej). Kiedyś nie rozróżniałam tych dwóch instytucji. Sama grupa niewiele daje, ale warto ją mieć. Rozróżniamy 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny; dawniej: III, II i I grupa. Czasami I jest z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (II czasami też) wtedy...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=488


Temat: Stopień niepełnosprawności
Witam.Odebrałam własnie orzeczenie ale nie ma tam nic o stopniu niepełnosprawności.Jest tylko, ze zespół do spraw orzekania postanawia zaliczyć Klaudie do osób niepełnosprawnych.O co chodzi?Kotos wie?Bo z Waszych postow wynika ze macie okreslony stopień niepełnosprawności.U nas tego nie ma.
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=488


Temat: orzeczenie o stopien niepełnosprawnosci
Wczoraj odebrałam decyzję Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie napisanego przeze mnie odwołania od orzeczenia wydanego w bieżącym roku przez miejski zespół. Uchylono zaskarżone orzeczenie w całości zaliczono do stopnia umiarkowanego ustalając datę stopnia o rok wstecz, czyli już po pierwszym złożonym przeze mnie wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wniosek: warto walczyć!
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=638


Temat: Stypendium dla osób niepełnosprawnych
przez odpowiedni Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności; orzeczenie lekarza – orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o grupie inwalidzkiej...
Źródło: samorzad.ukw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=575


Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności
Widzę , że niniejszy temat jest tematem dość "gorącym" .Gwoli przypomnienia ( i być może tu się powtarzam) Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności można się...
Źródło: wady-dloni.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5


Temat: Nie parkuj jak los! Brawurowa jazda babki...Wella Ford Focus
o Stopniu Niepełnosprawności, ktory za kazdym razem parkujac na miejscu dla niepelnosprawnych kladzie sie pod przednia szyba (tak jak wjazdowke SM). Nie to zebym bronila losia, jesli takowym jest :) --...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=10400


Temat: Jak wyrobić znaczek inwalidzki?
... ona poruszac sie na wlasnych nogach. 1.5 roku temu przez Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci zostalem uznany za niepelnosprawnego w stopniu srednim oraz za odplatnoscia 25 zl dostalem znaczek...
Źródło: forumkierowcow.pl/showthread.php?t=3547


Temat: ilu funkcjonariuszy z orzeczoną I grupą inwalidzką
Grupa inwalidzka jest orzekana przez komisję lekarską ZUS-owską. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności orzeka komisja lekarska nie związana z ZUS-em - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /lekki, umiarkowany, znaczny/ nie otrzymasz renty, nawet gdy orzeczenie będzie na stopień znaczny czyli ten najwyższy. Osobą niepełnosprawną jest np. osoba chora na cukrzycę. Jeżeli taka osoba złoży wniosek o wydanie tego typu orzeczenia to komisja po zapoznaniu się z dokumentacja medyczną orzeknie do którego stopnia zakwalifikować takiego pacjenta. Po otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanego lub znacznego przysługuje Ci ... pytasz czy o grupę inwalidzką - ZUS czy o Stopień niepełnosprawności. To są dwa różne orzeczenia. Możesz być zatrudniony jako osoba niepełnosprawna w Służbie Celnej - z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, musisz tylko przejść badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy, jeżeli lekarz medycyny pracy orzeknie, że jesteś zdolny do pracy na danym stanowisku, mimo posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to zwyczajnie pracujesz. Mogę Ci podać podstawy prawne w związku z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4000


Temat: prawa niepełnosprawnych
prawa niepełnosprawnych   Czy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od dnia, w którym zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzekł niepełnosprawność wszedł już w życie? czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko osobom o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności czy tez osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnosci? proszę o jakiekolwiek podpowiedzi w tych sprawach na e-mail paulina1520@wp.pl i z góry dziekuję
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=16650


Temat: Dotyczy ulgi na dziecko niepełnosprawne
Dotyczy ulgi na dziecko niepełnosprawne   Mój syn posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest osobą z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i tak brzmi orzeczenie: "Znaczny stopień niepełnosprawności". Pobiera rentę rodzinną po ojcu do której doliczony jest dodatek pielęgnacyjny. Rozliczam się z Urzędwem Skarbowym jako matka samotnie wychowująca dzieci. Z ulgi prorodzinnej nie mogę skorzystać...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=1010


Temat: odliczenie od dochodu
...czy posiadając orzeczenie niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wystawion przez Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności mogę odliczyć od dochodu kwote 2280zł z tytułu używania samochodu osobowego jako osoba nipełnosprawna?
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2366


Temat: Karta parkingowa dla niepełnosprawnych
Karta parkingowa to dokument dający pewne przywileje w ruchu drogowym osobom niepełnosprawnym. Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia kierującego pojazdem do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. „koperta”), ... postoju (B-39). Przepisy te dotyczą: * osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdem samochodowym, * kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, * pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Kartę parkingową wydaje starosta. Można ją uzyskać na podstawie: * orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności (w przypadku lekkiego stopnia — przyczyna niepełnosprawności z kodu R lub N), wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo * orzeczenia równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności, wydanego przez organy rentowe...
Źródło: w1a3ww.forum.gniezno.com.pl/viewtopic.php?t=1863


Temat: Naklejka na samochód
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) kartę parkingową wydaje się osobie na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe, równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane osobom przed ukończeniem 16. roku życia nie zostały w przepisie art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazane ... niepełnosprawnym osobom poniżej 16. roku życia pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych - będący sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - sygnalizował w roku ubiegłym ministrowi infrastruktury, do którego ... o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym wskazania orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego osobom przed 16. rokiem życia jako podstawy wydania karty parkingowej. Niezależnie od powyższego pragnę poinformować Pana Marszałka, iż z inicjatywy...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=3247


Temat: Znaczek dla osób niesłyszących - proszę o pomoc !!
Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu. 5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. 5a. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje ... osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)). W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej. 5b. Kartę parkingową placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydaje starosta. 6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą. 7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór karty parkingowej, uwzględniając ... dystrybucją. 8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom. i to sie tyczy karty parkingowej która zezwala na : Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych do niestosowania się do następujących znaków drogowych: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach B-3 ... postoju w dni parzyste B-39 strefa ograniczonego postoju natomiast przepisy które przytoczyłeś mówią o znakowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych natomiast druga część to: § 37. 1. Na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=1820


Temat: Tramwaj wodny
o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. UWAGA! Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=5252


Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia niepełnosprawności (dawnej grupy inwalidzkiej) lub rodzaju upośledzenia (wzroku, słuchu). http://www.idn.org.pl/sonnszz/ZWOLNIENIA_ULGI.htm KARTA PARKINGOWA Informacja dotycząca wydawania i korzystania z karty parkingowej I. Zasady wydawania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o zaliczeniu do : znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R (choroby narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego oraz dzieci do 16-tego roku życia posiadających orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, ... społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - tzn. możliwością niestosowania się do niektórych znaków drogowych, ze względu na obniżoną sprawność ruchową. W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej. II. Kto wydaje kartę parkingową osoby niepełnosprawnej Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wynoszącą aktualnie 25 zł. Placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Kartę parkingową również wydaje starosta. W Rudzie Śląskiej przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart parkingowych zajmuje się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą w Rudzie Śląskiej 9, przy ul Markowej 20A, tel. 344 03 08 lub 340 45 36, fax (MOPS Ruda Śl.) 248 77 84. III. Kto ... właściciela karty - pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający odczytanie jej...
Źródło: wady-dloni.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5


Temat: Orzeczenie o niepelnosprawnosci
Orzekanie o niepelnosprawnosci dzieci do lat 16 Zasilki pielegnacyjne dla osob, ktore nie ukonczyly 16 lat, przyznawane sa wylacznie na podstawie orzeczenia o niepelnosprawnosci wyda­nego przez powiatowy zespol orzekajacy o stopniu niepelnosprawnosci. Stanowia o tym przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o zatrudnianiu osob niepelnosprawnych. W celu uzyskania orzeczenia o niepelnosprawnosci nalezy: - wypelnic wniosek o ustalenie niepelnosprawnosci dziecka w powiatowym zespole do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawnosci, - dolaczyc do wniosku posiadana dokumentacje medyczna dziecka. Gdzie nalezy zlozyc wniosek? Wniosek o wydanie orzeczenia sklada sie w instytucji: POWIATOWY ZESPOL DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOSCI Wnioskodawca bierze udzial w posiedzeniu skladu orzekajacego. ... jest rozpatrywany nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od daty zlozenia wniosku. Co nalezy dolaczyc do wniosku o orzeczenie stopnia niepelnosprawnosci? Do wniosku zalacza sie zaswiadczenie lekarskie zawierajace opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod ktorego opieka lekarska znajduje sie osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umozliwiajace ustalenie stopnia niepelnosprawnosci. Zaswiadczenie lekarskie powinno byc wydane nie wczesniej niz na 30 dni przed dniem zlozenia wniosku. Jezeli przedlozona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczajaca do wydania orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci, przewodniczacy powiatowego zespolu zawiadamia osobe zainteresowana lub jej przedstawiciela ustawowego o koniecznosci, zakresie i terminie uzupelnienia dokumentacji o wyniki badan dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych. definicja niepelnosprawnosci w wieku do lat 16: Osoby, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia zaliczane sa do osob niepelnosprawnych, jezeli maja naruszona sprawnosc fizyczna lub psychiczna o przewidywanym okresie trwania powyzej 12 miesiecy, z powodu wady wrodzonej, dlugotrwalej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujaca koniecznosc zapewnienia ... wzgledu na miejsce zamieszkania powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci wniosek wraz z zalaczonym zaswiadczeniem zawierajacym opis stanu zdrowia dziecka, co stanowi podstawe do wszczecia postepowania przed zespolem orzekajacym o ustalenie jego niepelnosprawnosci. Wedlug jakich kryteriow dokonuje sie oceny niepelnosprawnosci u dzieci w wieku do lat 16? Oceny niepelnosprawnosci u osoby w wieku do lat 16 dokonuje sie na podstawie kryteriow ... roznej etiologii prowadzace do niedowladow, porazenia konczyn lub zmian w narzadzie ruchu uposledzajace w znacznym stopniu zdolnosc chwytna rak lub utrudniajace samodzielne poruszanie sie, 2. wrodzone lub nabyte ciezkie choroby metaboliczne, ukladu krazenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, ukladu krzepniecia i inne, znacznie uposledzajace sprawnosc organizmu, wymagajace systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego, 3. uposledzenie umyslowe poczawszy od uposledzenia w stopniu umiarkowanym, 4. psychozy i zespoly psychotyczne, 5. zespol autystyczny, 6. padaczka z czestymi napadami lub wyraznymi nastepstwami psychoneurologicznymi, 7. nowotwory zlosliwe i choroby rozrostowe ukladu krwiotworczego do 5 lat od zakonczenia leczenia, ... korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni, 9. gluchoniemota, gluchota lub obustronne uposledzenie sluchu, nie poprawiajace sie w wystarczajacym stopniu po zastosowaniu aparatu sluchowego lub implantu...
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=436


Copyright (c) 2009 BR@ve*sol!deRS | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.